Aalborg Sportsfisker


KLIK PÅ færre skarv og skriv under på ny forvaltningsplan for skarv


Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår ny skarvforvaltningsplan:
Skal sikre sårbare fiskebestande mod prædation fra skarv

Vi arbejder vi for at sikre sunde, vilde fiskebestande i havet, på kysten, i søer og åer.


Aalborg Sportsfisker
Generalforsamlingen afholdes Fredag d. 3 februar 2023.

Skovvænget 14, 9240 Nibe


Tilmelding senest 3 dage før til Formand Tlf. 61 32 32 42


Foreningen er vært for en bid brød og vand/øl.


Dagsorden.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Revideret regnskab
Fastsættelse af lokalkontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsessuppleant
Valg af revisor
Indkomne forslag, senest 8 dag før afholdelse
Eventuelt.Med venlig hilsen

Aalborg-Sportsfiskerforening


------------

HUSK!

Kontingent 2023


Så det tid til at indbetale kontingentet for 2023.

Du kan indbetale kontingentet kr. 400-, senest 31/1 2023.

Beløbet kan indbetales med bankoverførelse til konto 1551 9545050.


Har du ikke mulighed for dette kontakt kassereren på tlf. 61323242,

så finder vi en løsning på det.


-------------------------------------Nyt i Aalborg Sportsfisker


Betaling af medlemskontingent og Dagkort

via bankoverførelse På reg.nr. 1551 kontonr. 9545050Dagkort pris kr. 75-.

Læs mere om dagkort på klik her