Hvad sker der

Aalborg Sportsfisker

Lerkenfeldt Å


----------------------------------------

Aalborg Sportsfiskerforening


Generalforsamlingen afholdes i februar 2021.
Tilmelding senest 3 dage før til Formand Tlf. 61 32 32 42


Foreningen er vært for en bid brød og vand/øl.


Som medlem kan man hvert år til generalforsamlingen, købe dagkort til kr. 50-.

Normal prisen er ellers kr. 75-.

 

   Dagsorden.

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Revideret regnskab
  4. Fastsættelse af lokalkontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af bestyrelsessuppleant
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag, senest 8 dag før afholdelse
  9. Eventuelt.

                         

                                           Med venlig hilsen

                                                                                             Aalborg-Sportsfiskerforening


------------------------------

Udvekslingskort

 

Aalborg Sportsfisker har indgået en aftale med

Sportsfiskerforeningen Salar (Binderup å)

om udveksling af fiskekort.


Hvilket betyder at medlemmer af Aalborg Sportsfiskers medlemmer

kan fiske i disse foreningers fiskevand

på lige vilkår med foreningens egne medlemmer.


Kortene kan kun afhentes personligt af Aalborg Sportsfisker medlemmer.

Og man skal medbringe sit Aalborg Sportsfisker-medlemsgirokort

eller anden kvittering for at kontingentet er betalt.


Kortene administreres af Peter Bjerregaard, tlf. 61 32 32 42


Få mere information om låne fiskevandet på ved at besøge deres hjemmesider.