Aalborg Sportsfisker

Del dine

oplevelser, fangster & billeder fra åen

send til

lerkenfeldt@aalborg-sportsfisker.dk

Aalborg Sportsfisker
Generalforsamlingen afholdes Torsdag 24 februar 2022.

Skovvænget 14, 9240 Nibe


Tilmelding senest 3 dage før til Formand Tlf. 61 32 32 42


Foreningen er vært for en bid brød og vand/øl.


Dagsorden.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Revideret regnskab
Fastsættelse af lokalkontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsessuppleant
Valg af revisor
Indkomne forslag, senest 8 dag før afholdelse
Eventuelt.


PS: Pga. Coronasituationen, vil det være godt med frisk corona test til generalforsamlingen.
Ellers følges de regler der er for covid19 på tidspunkt for generalforsamlingen.

                         

                                           Med venlig hilsen

                                                                                             Aalborg-Sportsfiskerforening


------------------------------

Udvekslingskort

 

Aalborg Sportsfisker har indgået en aftale med

Sportsfiskerforeningen Salar (Binderup å)

om udveksling af fiskekort.


Hvilket betyder at medlemmer af Aalborg Sportsfiskers medlemmer

kan fiske i disse foreningers fiskevand

på lige vilkår med foreningens egne medlemmer.


Kortene kan kun afhentes personligt af Aalborg Sportsfisker medlemmer.

Og man skal medbringe sit Aalborg Sportsfisker-medlemsgirokort

eller anden kvittering for at kontingentet er betalt.


Kortet administreres af Peter Bjerregaard, tlf. 61 32 32 42


Få mere information om låne fiskevandet på ved at besøge deres hjemmesider.