Siden sidst

Aalborg Sportsfisker

Lerkenfeldt Å

Generalforsamling 2020


Der var fremmødt 11 medlemmer


Valget af dirigent faldt på Morten hyttel.

Han konstanterede at generalforsamlingen var korrekt indvarslet. og gav ordet til formanden.


i formandens beretning fortalte Peter om nyt fiskevand og en ny bro ved Holmen. Fortalte om året ved fiskevandet, hvor opgang af havørreder var kommet i stimer, med fangst af fisk over 6 kg. 


Formandens bereetning blev godendt.


Kasseren fremlagde revideret regnskab, som vist et underskud, som dog kunne henledes til tab på dagkortsalget, da salgskassen var forsvundet.

Der blev varslet nogle besparelser og så kunne forsamlingen godkende regnskabet


Alle medlemmer havde gentegnet medleskab for 2020 og 5 nye har meldt sig i foreningen.

Så vi pt er 35 medlemmer, som nyder godt af det fantastiske fiskevand vi har. Der blev diskuteret loft over antalmedlemmer (bliver nok et emne igen næste år)


Valg til bestyrelsen

på valg var:

Flemming Olesen - modtog ikke genvalg

Johnny Olesen - modtog genvalg

Peter Bjerregaard - modtog genvalg


Johnny og Peter blev genvalgt og ny i bestyrelsen er Jacob Rise.


Arne Grynnerup blev genvalgt til suppleant og Morten Hyttel genvalgt til revisorer.


Det blev sluttet af med Evt. og rigtig mange ting blev vendt, og der er mange spændene ideer at arbejde videre med.


En special tak til Børge Cato Holm, for grejgaver og flue, lidt sjovt læsning ;)
16 januar og premierefiskeri


10 mand mødte op kl. 12 til premierer fiskeri på Aalborg Sportsfiskers fiskevand ved Lerkenfeldt å, hvor foreningen var vært for en gang forloren skildpadde.
Derefter ned og dyppe snøren, men fangsterne udeblev, dog blev en grønlænder mistet.


Udover starten på fiskesæsonen, blev der præsenteret nyt fiskevand da vi har fået fiskeret på "FJORDSVINGET" se Aalborg Sportsfiskers fiskevandet på det interaktivekort- https://goo.gl/maps/mLi35W23yhcoQgRN9

Knæk og bræk i 2020 🎣

HUSK!

Kontingent 2020

Aalborg Sportsfisker


Indbetales senest 31/12 2019Læs mere på KLIK HER