Aalborg Sportsfisker
Aalborg Sportsfisker

Generalforsamling 2020


Der var fremmødt 11 medlemmer


Valget af dirigent faldt på Morten hyttel.

Han konstanterede at generalforsamlingen var korrekt indvarslet. og gav ordet til formanden.


i formandens beretning fortalte Peter om nyt fiskevand og en ny bro ved Holmen. Fortalte om året ved fiskevandet, hvor opgang af havørreder var kommet i stimer, med fangst af fisk over 6 kg. 


Formandens beretning blev godkendt.


Kasseren fremlagde revideret regnskab, som vist et underskud, som dog kunne henledes til tab på dagkortsalget, da salgskassen var forsvundet.

Der blev varslet nogle besparelser og så kunne forsamlingen godkende regnskabet


Alle medlemmer havde gentegnet medleskab for 2020 og 5 nye har meldt sig i foreningen.

Så vi pt er 35 medlemmer, som nyder godt af det fantastiske fiskevand vi har. Der blev diskuteret loft over antalmedlemmer (bliver nok et emne igen næste år)


Valg til bestyrelsen

på valg var:

Flemming Olesen - modtog ikke genvalg

Tak til Flemming for mange års arbejde i besyrelsen.

Johnny Olesen - modtog genvalg

Peter Bjerregaard - modtog genvalg


Johnny og Peter blev genvalgt og ny i bestyrelsen er Jacob Rise.


Arne Grynnerup blev genvalgt til suppleant og Morten Hyttel genvalgt til revisorer.


Det blev sluttet af med Evt. og rigtig mange ting blev vendt, og der er mange spændene ideer at arbejde videre med.


En special tak til Børge Cato Holm, for grejgaver og flue, lidt sjovt læsning ;)------------------------------------------Kontingent 2020


Så det tid til at indbetale kontingentet for 2020.

Du kan indbetale kontingentet kr. 400-, senest 31/12 2019.

Beløbet kan indbetales med bankoverførelse til konto 1551 9545050, der kan også indbetales på mobilepay nr. 79001.


Har du ikke mulighed for dette kontakt kassereren på tlf. 51763080, så finder vi en løsning på det.


----------------------------------------------- 

Sæsonen 2020 starter den 16 januar i Lerkenfeldt å og det er ofte med mange grønlændere i åen fra sæsonstart. Så det bare med at komme derud til den skønne å. sæsonnen slutter 15/11 2020.

 

Vi ses derud

Aalborg Sportsfisker

Kasserer: Brian Thomsen

51763080

 

PS: Dagkort salget starter også 16 januar.

Kan købes i Dag`li Brugsen, Gedsted, Jægeren & Lystfiskeren, Aalborg, Almas Fiskeafd. Aalborg og Jafi, Viborg eller indbetales på mobilepay 79001.

Dagkortet koster kr. 75-, og gælder 24 timer fra købstidspunktet.

 

Knæk og bræk

Aalborg Sportsfisker

Lerkenfeldt Å


Nyt i Aalborg Sportsfisker


Betaling af medlemskontingent og Dagkort


nu kan man betale på mobilepay på nummer 79001


Mobilepay kvittering for indbetaling er gyldigt fisketegn.


Ved dagkort er mobilepay kvitteringen bevis for betalt dagkort.


Dagkortet gælder 24 timer fra betalingstidspunkt


Dagkort pris kr. 75-.

Læs mere om dagkort på klik her