Aalborg Sportsfisker


KLIK PÅ færre skarv og skriv under på ny forvaltningsplan for skarv


Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår ny skarvforvaltningsplan:
Skal sikre sårbare fiskebestande mod prædation fra skarv

Vi arbejder vi for at sikre sunde, vilde fiskebestande i havet, på kysten, i søer og åer.


Referat for Generalforsamlingen 2020 og 2021 afholdt d. 24/2 2022


Morten Hyttel blev valgt til dirigent

Der blev afholdt generalforsamling for 2020 og 2021


2020:

Regnskab har et plus på 5500kr

det store plus er pga af at medlemmerne har været gode til at indbetale inden 31/12

Der er 40 medlemmer

Bestyrelsevalg

Brian Thomsen Genvalgt

Peter Nielsen bliver valgt

Stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer

Freddy Jensen, Rasmus Als blev ikke genvalgt

Der blev bestemt at man fremover har 5 bestyrelsesmedlemmer


2021:

Formandsberetning 2020 & 2021;

Formand Peter fortæller og at der er gang i dialog med Vesthimmerlands kommune omkring Lilleåen.

Peter fortæller at der er søgt tilladelse til regulering af Skarv, tilladelsen er givet der blev skudt 5 skarv i 2021.

Regnskab har et Minus på 2500kr

det minus er pga af at medlemmerne ikke fik indbetalt inden 31/12

Der er 40 medlemmer

Bestyrelsevalg

Jacob Rise Pedersen og Peter Bjerregaard blev genvalgt

Carsten Ullerup nyvalgt

Stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer

Johnny Olesen og Per Als blev ikke genvalgt

Morten Hyttel valgt til suppleant

Kontingent forbliver kr. 400- i 2022,

Forslag om flytning af indbetaling af kontingent til 31/1 blev vedtagte, så man får et mere retvisende regnskab. vedtaget alle for

Forslag og at sløjfe, Vedtægt om udbetaling af telefon og kørselsgodtgørelse. blev nedstemt 4 for 3 mod

Knæk og bræk

derude i 2022

Aalborg Sportsfisker------------

HUSK!

Kontingent 2022


Så det tid til at indbetale kontingentet for 2022.

Du kan indbetale kontingentet kr. 400-, senest 31/12 2021.

Beløbet kan indbetales med bankoverførelse til konto 1551 9545050,

der kan også indbetales på mobilepay nr. 79001.


Har du ikke mulighed for dette kontakt kassereren på tlf. 51944110,

så finder vi en løsning på det.


-------------------------------------Nyt i Aalborg Sportsfisker


Betaling af medlemskontingent og Dagkort


nu kan man betale på mobilepay på nummer 79001


Mobilepay kvittering for indbetaling er gyldigt fisketegn.


Ved dagkort er mobilepay kvitteringen bevis for betalt dagkort.


Dagkortet gælder 24 timer fra betalingstidspunkt


Dagkort pris kr. 75-.

Læs mere om dagkort på klik her